Jeżeli czeka Ciebie inwentaryzacja sprzętu komputerowego i innego w firmie, to musisz go najpierw dobrze oznakować.

 

Znakowanie sprzętu IT  tagami zbliżeniowymi i etykietami RFID ma przewagi nad etykietami inwentaryzacyjnymi z kodem kreskowym w zakresie:

 • Większa wytrzymałość na uszkodzenia
 • Trwałość przewyższa etykiety z kodem kreskowym – mniej pracy przy ponownym znakowaniu,  przy kolejnej inwentaryzacji rocznej
 • Możliwość ukrycia etykiety RFID wewnątrz urządzenia
 • Szybszy czas inwentaryzacji, gdyż odczyt jest zbliżeniowy, bez konieczności odszukania kodu i celowania w niego skanerem

 

Sposoby oznaczenia komputerów, laptopów, drukarek i całego sprzętu komputerowego działu IT

Przygotować zdjęcia:    <filmik  programowanie etykiety za pomocą tabletu i czytnika desktop,  naklejanie on metal tag na komputer,  skanowanie kolektorem,   wydruk poinwentaryzacyjny,  zapis do Excel,  FK

 • komputer stacjonarny z naklejoną etykietą inwentaryzacyjną na metalową powierzchnię tagiem (specjalny tag do zastosowań na metalu)   On Metal Tag
 • laptop z etykietą RFID UHF ukrytą wewnątrz urządzenia (etykieta pracująca na tworzywie sztucznym)
 • Oznakowanie małym tagiem Titanium fragment tagu na telefonie (mały tag pracujący tylko na metalu)
 • Oznakowanie sprzętu IT etykietą z nadrukowanym numerem inwentarzowym, jego nazwą i jego właścicielem

 

Przykładowe tagi inwentaryzacyjne

Mini Web

On Metal Tag

Titanium Metal Skin

 

Należy pamiętać o radiowej naturze techniki RFID i możliwą podatność jej na zakłócenia w przypadku pracy  np. na hali fabrycznej w polu silnych fal  elektromagnetycznych.   Dlatego istotną rolę spełnia tutaj doświadczenie osób dobierających właściwe w danym zastosowaniu tagi  i ich testy podczas instalacji i wdrożenia systemu RFID.  Firma PWSK zapewni odpowiednich fachowców, którzy pomogą bezproblemowo oznaczyć sprzęt komputerowy i wdrożyć cały system do jego ewidencji i inwentaryzacji.

 

Identyfikacja sprzętu IT (podobnie jak i wszystkich środków trwałych i wyposażenia) odbywa się poprzez skanowanie jego znacznika zbliżeniowego za pomocą radiowego czytnika RFID.   Odczytany unikalny kod jest odnajdowany w bazie danych przechowującej:

 • numer inwentarzowy środka trwałego
 • numer inwentarzowy środka nietrwałego – wyposażenia
 • nazwa komputera
 • numer seryjny sprzętu, numer fabryczny nadrukowany na tabliczce znamionowej

<zdjęcie kolektora odczytującego naklejoną na komputer etykietę On Metal tag.