Jak ustalić skład komisji inwentaryzacyjnej?

By ustalić skład komisji inwentaryzacyjnej, musisz odpowiedzieć sobie na pytania:
Kto ma przeprowadzać inwentaryzację?
Jakie kwalifikacje muszą mieć osoby wchodzące w skład komisji spisowych?

Niezależnie czy inwentaryzację przeprowadzamy własnymi siłami, załogą naszej firmy, czy zlecamy ją firmie z zewnątrz i tak musimy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie całej inwentaryzacji i ukończenie jej w terminie. Kto to może być? Naczelną, choć nie spisaną w żadnej ustawie zasadą inwentaryzacji jest to, że nie mogą nią zajmować się osoby odpowiedzialne za spisywany majątek. Musi to być osoba obiektywna. Przeważnie jest to ktoś z administracji lub księgowości w zależności od struktury organizacyjnej.

Kto powinien znaleźć się w składzei komisji inwnetaryzacyjnej? 

Wszystko zależy od charakteru spisywanego majątku.
Sprzęt IT – osoba pracująca w dziale IT będzie najlepiej pasować.
Magazyn – tutaj sprawa jest prosta, kierownik magazynu sprawdzi się idealnie w tej roli.
Wyposażenie biura i pomieszczeń –  największą wiedzą dysponuje dział administracyjny, który na co dzień dba o ten segment.
Maszyny produkcyjne – kierownik produkcji lub dyrektor zna przeznaczenie każdej jednej maszyny. Zna też się na często specyficznym i wyspecjalizowanym wyposażeniu dodatkowym.

Ile osób powinna liczyć komisja inwentaryzacyjna?​

3 osoby pochodzące z różnych działów to najbardziej optymalny skład komisji inwentaryzacyjnej. Jedną z tych osób mianuje się Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej.
Już parę razy klienci nam się skarżyli, że po wyznaczeniu terminu inwentaryzacji tradycyjną metodą, są pracownicy, którzy wolą iść na L4 niż mozolić się przy spisie z natury. Mówią, że są zapracowani, mają terminy, robią wszystko, aby tylko nie zostać wcielonym w skład komisji inwentaryzacyjnej.

Pozostaje jedynie wydać polecenie służbowe i z góry przydzielić odpowiednie osoby do poszczególnych zespołów spisowych oraz określić wstępny harmonogram spisowy, aby były w tym czasie dostępne.

Przeczytaj także:

Zaczekaj!

Zanim opuścisz naszą stronę, pobierz bezpłatne demo programu Szybka Inwentaryzacja.

Przetestuj go w swojej organizacji.