Arkusz spisu z natury – jak go wypełnić?

Przeprowadź spis z natury szybko, sprawnie i bez pomyłek

Elektroniczny arkusz spisu z natury przyspiesza jeden z istotniejszych elementów zarządzania majątkiem, jakim jest okresowy spis z natury. To on weryfikuje stan księgowy ze stanem faktycznym. Wykonywany tradycyjnie angażuje jednak zbyt wiele czasu i energii, dlatego warto go usprawnić.

Co to jest spis z natury?

Spis z natury to forma inwentaryzacji, która polega na dokładnym określeniu rzeczywistego stanu towarów handlowych, majątku i jego składników. Obowiązek przeprowadzania spisu z natury wynika z ustawy i w różnym stopniu dotyczy różnych przedsiębiorstw. 

Kiedy trzeba sporządzić spis z natury?

W zależności od sytuacji danego przedsiębiorstwa spis z natury należy wykonać każdorazowo:

 • na dzień 1 stycznia,
 • w przypadku zmiany struktury właścicielskiej (wspólnika lub proporcji udziałów),
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień rozpoczęcia działalności,
 • w przypadku likwidacji działalności.

Arkusz spisu z natury - wzór wypełnienia

Standardowym dokumentem umożliwiającym sporządzenie rzetelnej inwentaryzacji jest arkusz spisu z natury. Wzór takiego arkusza można pobrać stąd:

Arkusz spisu z natury w Excel ten jest jednak przydatny tylko w przypadku ręcznego przeprowadzania inwentaryzacji, która coraz częściej ustępuje miejsca inwentaryzacji elektronicznej. Jest ona znacznie prostsza, szybsza i wymaga o wiele mniej wysiłku.

Co powinien zawierać arkusz spisu z natury?

Bez względu na to czy inwentaryzacja jest przeprowadzana w sposób ręczny czy elektroniczny, arkusz spisu z natury musi posiadać odpowiednie informacje, takie jak:

 • kolumny z danymi na temat spisywanego majątku (nazwa, indeks, numer inwentarzowy, jednostkę miary, ilość, wartość, itp.)
 • numerowane pozycje składników majątku,
 • nazwę inwentaryzowanego podmiotu (przedsiębiorstwa, oddziału, jednostki),
 • nazwiska osób wchodzących w skład komisji spisowej,
 • numerowane strony,
 • datę przeprowadzenia inwentaryzacji.

Przykładowy arkusz spisu z natury

Przykładowy wynik inwentaryzacji rocznej

Elektroniczny spis z natury - co jest potrzebne do jego przeprowadzenia?

Arkusz spisu z natury wypełniany elektronicznie pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu dzięki temu, że wiele czynności pozostaje zautomatyzowanych. Do przeprowadzenia spisu z natury w formie elektronicznej potrzeba:

stosownych oznaczeń składników majątku (etykiety z kodami kreskowymi lub znaczniki RFID),

inwentaryzatora mobilnego skanującego kody kreskowe lub tagi RFID, wyposażonego w odpowiednią aplikację.

Wszystkie te elementy można zamówić kontaktując się z nami, żeby uprościć i przyspieszyć spis z natury. Inwentaryzacja wykonana w ten sposób będzie nie tylko szybsza, ale i pozbawiona błędów wynikających z ręcznego uzupełniania arkusza spisu z natury.

Elektroniczny spis z natury. Etapy przeprowadzenia

Prawidłowo przeprowadzony elektroniczny spis z natury składa się z czterech etapów:

1. Zainstalowanie programu do inwentaryzacji

Po instalacji należy podłączyć mobilny inwentaryzator i drukarkę kodów kreskowych. Po przeprowadzonych czynnościach aplikacja automatycznie wygeneruje arkusz spisu z natury (excel) oraz niezbędne zestawienia.

2. Oznakowanie środków trwałych

Po instalacji należy oznakować wszystkie składniki majątku, które podlegają spisowi z natury. Jeśli majątek jest już oznakowany, można wprowadzić do bazy danych używaną numerację i przystąpić do spisu. Poszczególne składniki majątku znakujemy zawsze unikalnymi numerami (powiązanymi z numerem inwentarzowym) zapisanymi albo w postaci kodów kreskowych na etykietach, albo jako informację elektroniczną w tagach RFID.

3. Spis z natury - inwentaryzacja właściwa

Przeprowadzenie dokładnego spisu wszystkich składników inwentaryzowanego majątku. Czynność ta prowadzona ręcznie sprawia zwykle wiele problemów, zarówno czasowych jak i formalnych (błędy i pomyłki). Na szczęście arkusz spisu z natury wypełniany elektronicznie eliminuje te niedogodności. Wygodny odczyt zapewnia mobilny kolektor danych (inwentaryzator), a gromadzone informacje są przetwarzane automatycznie w systemie, który generuje końcowe zestawienia.

4. Wydruk zestawień i przekazanie arkusza różnic inwentaryzacyjnych do rozliczenia

Po zakończonym liczeniu majątku należy stworzyć, najlepiej automatycznie, odpowiednie zestawienia, aby prawidłowo zakończyć spis z natury. Excel nie daje takich możliwości, ponieważ rozliczenia, jak i cały proces, trzeba obsłużyć ręcznie. Dlatego znacznie szybszym i wygodniejszym sposobem na wygenerowanie zestawień różnic majątkowych jest inwentaryzacja elektroniczna. Automatycznie utworzone różnice inwentaryzacyjne pozwolą Ci rozliczyć rozbieżności pomiędzy stanem księgowym a stanem faktycznym.

Z programu Szybka Inwentaryzacja skorzystali TVP3, PEPSICO, Enter Air, Miasto Stołeczne Warszawa, FritoLay, Hotel Nosalowy Dwór, Lajkonik, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wielu innych.

Przeprowadź spis z natury z Szybką Inwentaryzacją.

Wygeneruj arkusz spisu z natury automatycznie i nie przejmuj się Excelem.

Zapytaj o działanie i cenę Szybkiej Inwentaryzacji


Zaczekaj!

Zanim opuścisz naszą stronę, pobierz bezpłatne demo programu Szybka Inwentaryzacja.

Przetestuj go w swojej organizacji.