Klasyfikacja Środków Trwałych – KŚT

Program do ewidencji majątku – Narzędziownia i jego moduł Szybka Inwentaryzacja zyskał w kartotece inwentarzowej nowy składnik – Klasyfikator Środków Trwałych KŚT. Daje to możliwość precyzyjniejszej niż do tej pory ewidencji posiadanych przez firmę środków trwałych.


Klasyfikacja środków trwałych - KŚT drzewo
Prowadzenie kartoteki inwentarzowej środków trwałych zgodnie z podziałem wg KŚT dzieli majątek wg odpowiednich grup, podgrup i rodzajów. Ułatwia to także ustalenie, co tak naprawdę jest środkiem trwałym i jak go dokładnie zaklasyfikować.   Informacje takie umożliwiają szczegółowe raportowanie.

Środki trwałe w KŚT

Przez środki trwałe rozumie się w skrócie składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie większej niż nabycia 3500zł netto.
Do środków trwałych zalicza się m.in.:

 • Nieruchomości – grunty, budowle i budynki
 • maszyny, urządzenia, aparatura
 • narzędzia
 • Pojazdy, dźwigi, koparki

Struktura symboli KŚT jest następująca:

grupa1
podgrupa10
rodzaj101

Podział środków trwałych na pierwszym szczeblu klasyfikacji zawiera 10 następujących jednocyfrowych grup środków trwałych:

0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 INWENTARZ ŻYWY

Kartoteka Środków Trwałych i ewidencja

Klasyfikacja Środków Trwałych odstępna jest w Kartotece programu Szybka InwentaryzacjaProgramu Narzędziownia pod przyciskiem Symbol KŚT w postaci wygodnego w przeglądaniu i wyborze drzewa klasyfikacji środków trwałych.   Odpowiedni filtr KŚT dostępny jest także na raportach:

 • Ewidencja stanów
 • Sprzęt w użytkowaniu
 • Kontrola terminów
 • Rejestr dokumentów

Oprogramowanie pozwala korzystać z KŚT w momencie wybrania w Kartotece grupy majątku odpowiadającego środkowi trwałemu.
Domyślnie w programie zdefiniowane są następujące grupy, które mogą być dowolnie rozbudowane przez użytkownika:

 • Środki trwałe
 • Wyposażenie
 • Przedmiot niskocenny
 • Wartości niematerialne i prawne

grupy srodkow trwalych

Chcesz się dowiedzieć więcej o Szybkiej Inwentaryzacji?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Skontaktuj się z nami lub pobierz wersję demonstracyjną programu.

Przeczytaj także:

Zaczekaj!

Zanim opuścisz naszą stronę, pobierz bezpłatne demo programu Szybka Inwentaryzacja.

Przetestuj go w swojej organizacji.