Czy spis z natury na koniec roku zawsze musi kojarzyć się z trwającym wiele dni, ręcznym wypełnianiem tysięcy rubryk?

Tak było kiedyś, w czasach kiedy jeszcze komputery nie pracowały za nas.

Postęp techniczny sprawił, że to program elektroniczny spis z natury sporządza dziś inwentaryzację.

Kto raz tego spróbował, ten już nigdy nie chce powrócić do żmudnego, ręcznego wypełniania papierowych rubryk lub arkuszy Excela.

Elektroniczny spis z natury sam grupuje i sortuje wszystkie wprowadzone dane. Podlicza sumy i pokazuje różnice.

Stanowi nieocenioną pomoc dla komisji inwentaryzacyjnej. Nawet jeżeli nie stosujesz kodu kreskowego lub radiowych etykiet RFID, tylko ręcznie wprowadzasz dane do komputera.

Program Elektroniczny Spis z Natury

1. Wydrukuj arkusze spisu z natury

Przykładowy wydruk przedstawia wzór arkusza do przeprowadzenia spisu z natury. Wszystkie dane są czytelnie i przejrzyście przedstawione. Zespół spisujący nie ma trudności w odczytaniu numerów inwentarzowych, nazw środków trwałych i numerów fabrycznych wyposażenia.

Arkusz spisu z natury możesz wydrukować dla całej firmy lub tylko dla wybranej lokalizacji lub rodzaju majątku. Zyskujesz możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji cząstkowej.

 arkusz spisu z natury przykład - wzór, program elektroniczny spis z natury -

arkusz spisu z natury przykład – spis z natury wzór

2. Przeprowadź elektroniczny spis z natury

Elektroniczny spis z natury polega na odczytaniu numeru inwentarzowego oznaczającego dany majątek i wpisaniu go do kolumny Spisana ilość lub od razu do specjalnej programu Szybka Inwentaryzacja.

3. Oznakowanie majątku

Warunkiem szybkiego spisu z natury jest czytelne oznakowanie majątku.

Obecnie stosuje się kod kreskowy lub etykiety radiowe RFID, ale równie dobrze możesz wykorzystać stare oznaczenia za pomocą farby lub flamastra.  Są one jeszcze ciągle obecne na maszynach i urządzeniach w zakładach pracy z długą historią.

etyieta inwentaryzacyjna, numer inwentarzowy, spis z natury

W inwentaryzacji komputerowej, wprowadzasz wyniki spisu z natury do programu, poprzesz szybkie wyszukiwanie numerów inwentarzowych, nazwy lub nawet fragmentu nazwy środka trwałego lub wyposażenia.

Jest to znaczenie szybsze i mniej męczące niż przeszukiwanie ręcznie spisanych i wydrukowanych pozycji.

Dodatkowo bardzo łatwo skorygujesz wszelkie pomyłki.

spis z natury program - wprowadzenie inwentaryzacji

4. Wydruk elektronicznych arkuszy różnic inwentaryzacyjnych

Na koniec wydrukujesz arkusz różnic inwentaryzacyjnych. Pokaże on Tobie wszystkie zastane różnice w stosunku do prowadzonej ewidencji.

Wydruk pokaże:

  • co spisano zgodnie ze swoją prawidłową lokalizacją
  • prawidłową lokalizację spisanego nadwyżkowego wyposażenia
  • aktualną lokalizację wyposażenia, którego zabrakło w spisywanym miejscu

Tak dokładne dane umożliwią Tobie zadecydowanie, czy nowa lokalizacja jest błędna i przedmiot musi wrócić do pierwotnej, czy nowa lokalizacja jest prawidłowa i należy skorygować ewidencję.

spis z natury, wydruk różnic inwentaryzacyjnych

Program Elektroniczny spis z natury działa sprawnie i bezbłędnie!

Jeżeli chcesz zrobić to jeszcze szybciej, pomogą Tobie:

Zapoznaj się z obiema tymi metodami,  bo zaoszczędzony każdego roku czas będziesz mógł przeznaczyć na ważniejsze dla Twojej firmy czynności.  Sumarycznie wyjdzie to znacznie taniej i lepiej dla Ciebie i Twojej firmy.

 

Przetestuj demo programu lub umów się na pokaz zdalny.  Nasi specjaliści doradzą jak sprawnie zrobić spis z natury!

Nestle Polska S.A. – opinia:

“W efekcie projektu, zewidencjonowano ponad 4 tys. środków trwałych. Do sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięcia wykorzystano technologię RFID, co znacznie przyśpieszyło i uprościło całą procedurę. Współpracę z firmą PWSK uznajemy za wzorcową. Projekt został zrealizowany w umówionym terminie, zgodnie z wcześniej ustalonymi założeniami.” – Specjalista Marcin Antoniuk

Referencje - Nestle dla Szybkiej Inwentaryzacji PWSK