Podstawowa pomoc techniczna jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów posiadających aktualną wersje programu (12 miesięcy od zakupu lub aktualizacji). Wsparcie dostępne jest przez pocztę elektroniczną oraz telefon. Pomoc udzielana jest w dniach roboczych w godzinach pracy 8:00 – 16:00.

Bezpłatne wsparcie techniczne obejmuje:

 • informacje dotyczące wymagań sprzętowych, programowych i pracy w sieci,
 • informacje w zakresie technicznej konfiguracji programu,
 • komunikaty i błędy zgłaszane przez program,
 • aktywacja klucza licencyjnego lub jego odzyskanie.

Podstawowa pomoc techniczna nie obejmuje

 • zdalnego połączenia z pulpitem,
 • analiza bazy danych klienta,
 • funkcjonalności programu które są opisane szczegółowo w instrukcji obsługi,
 • pomocy w ponownym zainstalowaniu programu na skutek awarii lub zmiany serwera,
 • konfiguracji i instalacji dodatkowych urządzeń (drukarki, kolektory, skanery),
 • archiwizacji zdalnej, zabezpieczenie bazy danych klienta na serwerze PWSK,
 • okresowej kontroli integralności bazy danych,
 • okresowej defragmentacji bazy danych.

Wszystkie wymienione wyżej punkty wykonywane są po zakupieniu stałego nadzoru, umowy serwisowej nad programem.

pomoc techniczna i opieka techniczna nad programem firmy PWSK

Umowa serwisowa, opieka techniczna i stały nadzór autorski.

Oferujemy Państwu wykupienie stałego miesięcznego zdalnego nadzoru nad programem w formie pakietu usług. Rozumiemy bowiem potrzebę kontaktu i konieczność uzyskania pomocy w razie sytuacji awaryjnej.

W zamian za wykupienie pakietu stałego nadzoru klient dostaje gwarancję ustawicznej opieki i priorytetowego traktowania dla swojej firmy.

W ramach tego pakietu wykonujemy szereg czynności takich jak:

 • hot-line, stała pomoc telefoniczna i poprzez e-mail,
 • szybki czas reakcji w sytuacjach awaryjnych,
 • pakiet 8 roboczo godzin naszych pracowników do wykorzystania przez Państwa w okresie miesiąca,
 • pomoc w ponownym zainstalowaniu programu na skutek awarii lub zmiany serwera,
 • możliwości naprawy za pomocą zdalnego pulpitu,
 • okresowa kontrola integralności bazy danych,
 • okresowa defragmentacja bazy danych,
 • nadzór nad archiwizacją bazy danych,
 • konsultacje merytoryczne dotyczące problematyki prowadzenia i zarządzania magazynem,
 • zdalna archiwizacja bazy danych na serwerze PWSK,
 • konfiguracja i instalacja dodatkowych urządzeń (drukarki, kolektory, skanery).

Wszelkie usługi serwisowe wykonujemy za pomocą zdalnego dostępu do Państwa komputera lub drogą poczty elektronicznej. Nasi konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące funkcjonowania programu i udzielają potrzebnych informacji.

Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy.

Koszt stałego nadzoru wynosi 400 zł netto na cały rok (cena dla jednego stanowiska, zależy od ilości stanowisk i konfiguracji).