Pomoc i opieka techniczna

Podstawowa pomoc techniczna jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów posiadających aktualną wersje programu (12 miesięcy od zakupu lub aktualizacji). Wsparcie dostępne jest przez pocztę elektroniczną oraz telefon. Pomoc udzielana jest w dniach roboczych w godzinach pracy 8:00 – 16:00.

Bezpłatne wsparcie techniczne obejmuje:

 • informacje dotyczące wymagań sprzętowych, programowych i pracy w sieci,
 • informacje w zakresie technicznej konfiguracji programu,
 • komunikaty i błędy zgłaszane przez program,
 • aktywacja klucza licencyjnego lub jego odzyskanie.

Podstawowa pomoc techniczna nie obejmuje

 • zdalnego połączenia z pulpitem,
 • analiza bazy danych klienta,
 • funkcjonalności programu które są opisane szczegółowo w instrukcji obsługi,
 • pomocy w ponownym zainstalowaniu programu na skutek awarii lub zmiany serwera,
 • konfiguracji i instalacji dodatkowych urządzeń (drukarki, kolektory, skanery),
 • archiwizacji zdalnej, zabezpieczenie bazy danych klienta na serwerze PWSK,
 • okresowej kontroli integralności bazy danych,
 • okresowej defragmentacji bazy danych.

Wszystkie wymienione wyżej punkty wykonywane są po zakupieniu stałego nadzoru, umowy serwisowej nad programem.

Umowa serwisowa, opieka techniczna i stały nadzór autorski.

Oferujemy Państwu wykupienie stałego miesięcznego zdalnego nadzoru nad programem w formie pakietu usług. Rozumiemy bowiem potrzebę kontaktu i konieczność uzyskania pomocy w razie sytuacji awaryjnej.

W zamian za wykupienie pakietu stałego nadzoru klient dostaje gwarancję ustawicznej opieki i priorytetowego traktowania dla swojej firmy.

W ramach tego pakietu wykonujemy szereg czynności takich jak:

 • hot-line, stała pomoc telefoniczna i poprzez e-mail,
 • szybki czas reakcji w sytuacjach awaryjnych,
 • pakiet 8 roboczo godzin naszych pracowników do wykorzystania przez Państwa w okresie miesiąca,
 • pomoc w ponownym zainstalowaniu programu na skutek awarii lub zmiany serwera,
 • możliwości naprawy za pomocą zdalnego pulpitu,
 • okresowa kontrola integralności bazy danych,
 • okresowa defragmentacja bazy danych,
 • nadzór nad archiwizacją bazy danych,
 • konsultacje merytoryczne dotyczące problematyki prowadzenia i zarządzania magazynem,
 • zdalna archiwizacja bazy danych na serwerze PWSK,
 • konfiguracja i instalacja dodatkowych urządzeń (drukarki, kolektory, skanery).

Wszelkie usługi serwisowe wykonujemy za pomocą zdalnego dostępu do Państwa komputera lub drogą poczty elektronicznej. Nasi konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące funkcjonowania programu i udzielają potrzebnych informacji.

Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy.

Koszt stałego nadzoru wynosi 400 zł netto na cały rok (cena dla jednego stanowiska, zależy od ilości stanowisk i konfiguracji).

Darmowy ebook

Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Zaczekaj!

Zanim opuścisz naszą stronę, pobierz bezpłatne demo programu Szybka Inwentaryzacja.

Przetestuj go w swojej organizacji.